Over ons

Privacybeleid

Wij hechten waarde aan uw privacy en voldoen uiteraard aan de nieuwe wet (Algemene verordening gegevensbescherming, AVG) omtrent dit onderwerp. Heeft u vragen? Stel ze aan het secretariaat via het contactformulier.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt. Door de nieuwe wet zijn onder andere uw rechten versterkt en uitgebreid. En voor organisaties, bijvoorbeeld onze vereniging, gelden strengere verplichtingen.

Contact
Carnavalsvereniging De Geintrappers
De Pollenbrink 28
6681 CJ Bemmel

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Carnavalsvereniging De Geintrappers is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij verwerken uw persoonsgegevens zodra u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Deze worden geregistreerd in onze ledenadministratie, als foto of als bezoekersgegevens zodra u onze website bezoekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adres
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres (indien u onze website bezoekt)
- Geboortedatum
- Uw beeldtenis op een foto, bijvoorbeeld gemaakt tijdens een bezoek aan een van onze evenementen
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld tijdens een telefoongesprek of in een e-mail

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan zestien jaar, tenzij er toestemming is van ouders of een voogd. Controle hierop is moeilijk. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@degeintrappers.nl en dan verwijderen wij deze informatie uiteraard zo spoedig mogelijk.

Doelen verwerking persoonsgegevens
Carnavalsvereniging De Geintrappers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om op gestelde vragen terug te kunnen komen
- Onze ledenadministratie
- Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld voor de belastingaangifte
- Ten behoeve van de verbetering van de werking van onze website

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal zeven jaar, omdat verenigingen hiertoe verplicht zijn voor de Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden. Als wij persoonsgegevens wel vrijgeven, dan is dit uitsluitend voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij blijven verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens.

Cookies en vergelijkbare technieken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website. Zo is bijvoorbeeld een analytische cookie mogelijk om inzicht te krijgen in hoe bezoekers de website ervaren. Dergelijke cookies maken geen inbreuk op uw privacy. Wij maken geen gebruik van cookies en vergelijkbare technieken waarmee we privacygevoelige gegevens mee verzamelen. Wilt u na uw bezoek alle cookies weer verwijderen? U kunt uw internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat of verwijdert bij het afsluiten van het programma. Daarnaast kunt u ook eerder opgeslagen informatie via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, sturen naar info@degeintrappers.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, alle zichtbare nummer (zoals documentnummer en burgerservicenummer) zwart. Wij reageren uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek. Wilt u een klacht indienen? Dat kan bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat via info@degeintrappers.nl.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 - Op de computer(s) die worden gebruikt voor onze ledenadministratie en e-mail, is beveiligingssoftware aanwezig (een virusscanner en een firewall).

- Onze website is beschikbaar via een beveiligde internetverbinding (SSL/TLS). Wilt u deze standaard actief gebruiken, ga dan naar https://www.degeintrappers.nl of wijzig de opgeslagen bladwijzer of favoriet door aan ‘http’ en ‘s’ toe te voegen. Het wordt dan ‘https’. Bij uw bezoek ziet u dan een hangslot in de adresbalk, een teken dat u van een beveiligde internetverbinding gebruikmaakt. De servers waarop de website draait, worden beschermd met een firewall. Op termijn zal er automatisch een beveiligde verbinding tot stand gebracht worden.

- DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die van toepassing zijn op het versturen en ontvangen van e-mail. Dit om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Bemmel, 11 januari 2019

    privacyverklaring-januari-2019

Meer weten over de nieuwe privacywet? Ga naar een uitzending van Radar (Avrotros) of lees erover bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Een overzicht van uw rechten vindt u hier.