Over ons

Historie

De eerste aanzet voor carnaval in Bemmel is vermoedelijk gegeven in een stille achterkamer bij meester Rudger Busser thuis (exacte locatie onbekend). Hij was onderwijzer op de katholieke jongensschool en later op Pius X.

Busser was ongehuwd, maar wel iemand met een uitzonderlijk organisatietalent. Hij was veelvuldig actief op cultureel gebied en zo tevens betrokken bij de oprichting van onder andere toneelvereniging Werken en Weldoen. In 1959 was hij het die samen met een aantal feestvierders carnavalsvereniging De Blauwe Pony begon. De eerste prins was… meester Busser, waarna Henk de Man (1960), Theo Peeters (1961) en Eef ‘de Geknipte’ Arnts (1962) het stokje overnamen. Toen Eef werd gevraagd of hij nog een extra jaar als prins zou willen meedraaien, zei hij volmondig ja. Men informeerde naar de prinsennaam en Eef antwoordde dat die wel hetzelfde mocht blijven, waarop de volgende dag in de krant werd vermeld: Prins Eef van het Zelfde.

Na acht succesvolle jaren werd De Blauwe Pony in 1967, met het eerste jubileum al bijna in zicht, op stal gezet. De vereniging ging failliet na teveel financiële risico’s te hebben genomen bij het organiseren van allerlei activiteiten. Maar men was van mening dat het carnavalsfeest niet verloren mocht gaan en de Bemmelse voetbalvereniging nam onder de naam Ontspanningscommissie SCB de organisatie over.

Oprichting De Geintrappers
In 1970 volgde een belangrijk moment, want toen fuseerden de ‘ballentrappers van SCB’ met de ‘geinmakers van Bemmel’ - een groepje burgers dat geen lid was van de voetbalvereniging maar toch op een of andere manier carnaval wilde vieren. Carnavalsvereniging De Geintrappers was geboren.

Elf jaar later, in 1981, werd het eerste jubileum uitbundig gevierd. Ook de oprichting van De Blauwe Pony ’81 ging niet ongemerkt voorbij. Het ontstaan van deze nieuwe vereniging had nogal wat voeten in de aarde. Destijds stonden voornamelijk mensen uit het arbeidersmilieu aan het roer bij De Geintrappers. Een steungroep, speciaal in het leven geroepen voor de viering van het 11-jarig bestaan, bestond uit meer hoger opgeleiden. Er waren ideeën voor de toekomst, maar er ontstonden al snel communicatieproblemen en later ruzies over het te voeren beleid. Aan de ene kant een conservatief bestuur dat zeer gehecht was aan oude tradities en aan de andere kant een groepje enthousiastelingen dat geen van de (vernieuwende) voorstellen zag overgenomen. De steungroep besloot het zelf te gaan doen, blies het stof van de naam waarmee het in 1959 allemaal begon en voegde er het jaar van de oprichting aan toe. Sindsdien kent Bemmel twee carnavalsverenigingen, met elk een eigen identiteit en eigen tradities (zoals de meezingerij van de Blauwe Pony ’81 en de boerenbruiloft van de Geintrappers).
Ondanks de frustraties over en weer zijn er destijds wel afspraken gemaakt. Zo levert carnavalsvereniging De Geintrappers als oudste vereniging iedere twee jaar een nieuwe prins (of prinses). En ook voor de sleuteloverdracht werken beide verenigingen nauw samen.

Thuishonk Het Wapen en De Roskam
Jarenlang is Het Wapen van Bemmel (tegenwoordig Het Wapen) in de Dorpsstraat het thuishonk van de Geintrappers en later ook De Blauwe Pony ’81 geweest. In 2013 kwam echter het nieuws dat de grote zaal gesloten ging worden. Er was geen geschikt alternatief, een horecagelegenheid met dezelfde capaciteit als die Het Wapen had. Café Bar de Roskam heeft daar met de verbouwing van zaal de Meierij goed op ingespeeld. In 2014 werd er voor het eerst de grote sleuteloverdracht gehouden.